Ovládací panel galerie
       
1 Zobrazí všechny dostupné galerie. 2, 6 Posune další (6) / před. (2) řádek s náhledy.
3, 5 Zobrazí další (5) / předchozí (3) snímek. 4 Kliknutím na náhled zobrazíte vybraný snímek
7 Spustí / vypne prohlídku. 8 Přepne zobrazení na celou obrazovku.
       
  Najetím kurzorem na snímek, zobrazíte informace o fotografii.

 

  Výběr galerie
1 Kliknutím na ikonu 1 na ovládacím panelu zobrazíte dialog pro výběr galerie (jako na obrázku níže).
Galerie jsou tříděny podle data (od nejnovějších po nejstarší).